Logo

Jak przygotować plik do druku

Projekt graficzny powinien być przygotowany wg zaleceń zakładki "Jak przygotować projekt" znajdującej się na poszczególnych stronach produktu.

W przypadku, jeśli projekt nie spełnia kryteriów, zamówienie zostaje wstrzymane, a klient niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

 

PROJEKT I REALIZACJA © AHOJ! MARKETING. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.